Pravidla a instrukce


Základní pravidla

Zde najdete všechna pravidla, která si prosím pečlivě přečtěte. Pokud dojde k jejich úpravě či doplnění, budete o tom samozřejmě včas informováni. Nedodržení některého z pravidel může vést k penalizaci týmu pěti trestnými body nebo k vyloučení celého týmu ze hry.

 • Hry se mohou zúčastnit pouze hráči starší 18 let.
 • Do hry se může přihlásit maximálně 60 týmů, poté může být registrace předčasně ukončena.
 • Do hry se mohou přihlásit pouze tříčlenné smíšené týmy. Pokud se nepodaří takový tým sestavit, lze utvořit i tým nesmíšený, který ale nastupuje do hry s jedním nevýznamným trestným bodem.
 • Registrace do hry je volná, i když byla hra původně určena pro moje kamarády a kamarády mých kamarádů. Přesto mají pravidelní účastníci při registraci přednost.
 • Nejpozději tři dny před hrou se dozvíte přesné instrukce, místo a čas začátku hry.
 • Každý tým může mít přítele na telefonu, který se nepočítá za člena týmu a může pomoci pouze k získání všeobecných encyklopedických znalostí. Nelze mu tedy prozradit přesné znění úlohy a nemůže se tudíž přímo podílet na jejím řešení. Nejlepším přítelem na telefonu je internetové připojení.
 • V jednotlivých úlohách bude použita pouze anglická nebo česká abeceda. V případě polského kříže je vždy použito písmeno CH. Pokud je použita jiná abeceda například o 24 písmenech, je to vždy z úlohy zřejmé.
 • Případné gramatické chyby v textu nejsou nikdy součástí šifry. Předem se za ně omlouváme.
 • Hra bude vyhodnocena na cílovém stanovišti. Podrobnosti se účastníci dozví opět na začátku hry.
 • Hráči se hry účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Hra neobsahuje nebezpečné prvky.
 • Hra je nevýdělečná, veškeré příjmy jsou použity na úhradu nákladů spojených s organizací hry.
 • Organizátoři neručí za majetek, duševní ani fyzické zdraví a životy účastníků hry a nezodpovídají za škody jimi způsobené.


Pohyb týmu po stanovištích

Pohyb týmu po stanovištích a vyzvedávání šifer je na Studni trochu specifický. Čtěte proto velmi pozorně a raději si vytiskněte. Ne všude v lese je signál internetového připojení.

 • Trasa povede převážně terénem a bude jí tvořit předem definovaný počet stanovišť. Na každém stanovišti bude nezbytné vyřešit nebo splnit nějakou úlohu (typicky šifru), jejíž řešení bude ukazovat na další stanoviště. Pro úspěšné ukončení hry je nezbytné projít všechna stanoviště a získat závěrečné heslo.
 • Na startu každý tým obdrží několik obálek a několik fotografií označených symboly.
 • Počet obálek a počet fotografií se bude shodovat. Symboly se budou též shodovat.
 • Každá fotografie patří tedy k právě jedné obálce.
 • Na každém stanovišti (pokud jasně není uvedeno nebo řečeno jinak) mimo cíle je nutné v dosahu 10 m najít předmět nebo místo, který nebo které je zobrazeno na některé z fotografií. Poté otevřít obálku se shodným symbolem jako na fotografii.
 • Pokud budete postupovat správně, tak v otevřené obálce najdete úlohu (šifru), který vás zavede na další stanoviště.
 • Na dalším stanovišti celý postup opakujte až do cíle.
 • Obálek a fotografií je více než stanovišť. Pokud otevřete špatnou obálku, hra pro vás a váš tým bohužel končí.
 • Na stanovišti je zakázáno se zdržovat po dobu delší než nezbytnou. Na splnění úlohy si najděte jiné vhodné místo, alespoň 50 metrů od stanoviště.
 • V nejbližím okolí stanoviště se může nacházet nějaký předmět, nápis či jiná indicie, která může být důležitá pro vyřešení úlohy.
 • Každý tým má k dispozici několik návodů k řešení. Za použití návodu obdrží tým trestné body. Způsob čerpání návodů je upřesněn v posledních instrukcích před hrou.
 • Pořadí v cíli bude určovat menší počet trestných bodů a pak teprve lepší čas týmu.
 • Pro pohyb mezi stanovišti nelze použít žádných dopravních prostředků (včetně kola, bruslí apod.), mimo veřejné dopravy jako je MHD, ČSAD, ČD. Taxi služba není veřejná doprava.
 • Hráči se mohou pohybovat pouze v běžně přístupném terénu. Pohyb přes soukromé nebo nějak oplocené pozemky je zakázán.
 • Je přísně zakázáno pohybovat se mezi stanovišti v závěsu za jiným týmem. Pohyb týmů po stanovištích včetně řešení úloh může být průběžně kontrolován.
 • Při pohybu v terénu (pole, louka, les, rybník, řeka, moře atd.) je každý povinen se chovat jako slušný člověk, který má úctu k přírodě. Je zakázáno se chovat hlučně, jakkoliv znečišťovat okolí, ničit lesní či jiný porost, rozdělávat oheň či jinak devastovat přírodu či ničit jakýkoliv majetek.


Pár důležitých rad

Zde najdete základní rady, které Vám mohou pomoci ve hře, ale nejsou nezbytnou podmínkou pro hru. Přesto Vám radím si je pozorně přečíst a řídit se pomocí nich.

 • Teplé oblečení a dobrá obuv. Lepší je vícevrstvé oblečení. Při plnění úkolů je zima a při přesunech mezi stanovišti zase teplo. Vhodné je funkční prádlo. Důležitá je čepice a rukavice. Obuv by měla být nepromokavá a pohodlná.
 • Jídlo a pití na celou hru. Dobrá jsou kalorická jídla, která dodají energii, jako je čokoláda či nějaké sušenky. Vhodná je termoska s teplým čajem. Nedoporučuji konzumaci alkoholu, nejen že tupí smysly, ale Vaše šance na umrznutí se výrazně zvýší.
 • Karimatka nebo alumatka. Sezení v bahně na studené zemi není moc příjemné.
 • Pro někoho může být vhodný spacák nebo nějaká deka na zahřátí.
 • Dobré světlo na celou noc. I když nepolezete ve studni, bude pořádná tma. Vhodné je kombinovat čelovky s klasickými baterkami.
 • Kalkulačku se základními funkcemi (sčítání, násobení, mocniny, odmocniny).
 • V týmu by měl být alespoň jeden člověk, který dokáže rozumně a logicky myslet.
 • V týmu by měl být alespoň jeden člověk, který se vyzná v mapě a neztratí se v nočním terénu.
 • V týmu by měl být alespoň jeden člověk, který má základní vědomostní znalosti na úrovni střední školy.
 • Protože některé týmy se již podobných her zúčastnily a tudíž mají určitý náskok před ostatními, můžete si zde stáhnout základní manuál pro luštění šifer a pohyb terénem. Jedná se o manuál Tmou, který vytvořili Instruktoři Brno pro Tmou VI.