Pravidla a instrukce


Základní pravidla

Zde najdete všechna pravidla, která si prosím pečlivě přečtěte. Pokud dojde k jejich úpravě či doplnění, budete o tom samozřejmě včas informováni. Nedodržení některého z pravidel může vést k penalizaci týmu pěti trestnými body nebo k vyloučení celého týmu ze hry.

 • Hry se mohou zúčastnit pouze hráči starší 18 let a to na vlastní nebezpečí.
 • Do hry se může přihlásit maximálně 60 týmů, poté může být registrace předčasně ukončena.
 • Do hry se mohou přihlásit pouze tříčlenné týmy obsahující alespoň jednu zástupkyni něžného pohlaví, která musí být přítomna kromě startu na všech kontrolních stanovištích včetně cíle. Pokud se nepodaří takový tým sestavit, lze utvořit i ryze chlapský tým, který ale nastupuje do hry s jedním nevýznamným trestným bodem.
 • Registrace do hry je volná, i když byla hra původně určena pro moje kamarády a kamarády mých kamarádů. Přesto mají pravidelní účastníci při registraci přednost.
 • Nejpozději týden před hrou se dozvíte přesné instrukce, místo a čas začátku hry.
 • Trasa povede převážně terénem a bude jí tvořit předem definovaný počet stanovišť. Pro úspěšné ukončení hry je nezbytné projít všechna stanoviště a získat závěrečné heslo.
 • Na stanovišti je zakázáno se zdržovat po dobu delší než nezbytnou. Pro splnění úkolu si najděte jiné vhodné místo, alespoň 50 metrů od stanoviště.
 • V nejbližím okolí stanoviště se může nacházet nějaký předmět, nápis či jiná indicie, která může být důležitá pro vyřešení úkolu. Takováto situace je ale vždy poměrně zřetelně naznačena v zadání úkolu.
 • Každý tým má k dispozici několik nápověd k řešení. Za nápovědu tým obdrží trestné body. Způsob čerpání nápověd je upřesněn v posledních instrukcích před hrou.
 • Pořadí v cíli bude určovat menší počet trestných bodů a pak teprve lepší čas týmu.
 • Přesný počet stanovišť se účastníci dozvědí v posledních instrukcích před hrou. Způsob pohybu po stanovištích je specifikován níže.
 • Na každém stanovišti bude nezbytné vyřešit nebo splnit nějaký úkol, jehož řešení bude ukazovat na další stanoviště.
 • Pro pohyb mezi stanovišti nelze použít žádných dopravních prostředků (včetně kola, bruslí apod.), mimo veřejné dopravy jako je MHD, ČSAD, ČD. Taxi služba není veřejná doprava.
 • Hráči se mohou pohybovat pouze v běžně přístupném terénu. Pohyb přes soukromé nebo nějak oplocené pozemky je zakázán.
 • Je přísně zakázáno pohybovat se mezi stanovišti v závěsu za jiným týmem. Pohyb týmů po stanovištích včetně řešení úloh může být průběžně kontrolován.
 • Pro dorozumívání na dálku mezi jednotlivými členy týmu, či s přítelem na telefonu, lze použít pouze a jenom GSM telefony. Žádné jiné způsoby nejsou povoleny.
 • Přítel na telefonu se nepočítá za člena týmu a může pomoci pouze k získání všeobecných znalostí. Nelze mu tedy prozradit přesné znění úkolu a nemůže se tudíž přímo podílet na jeho řešení. Přítelem na telefonu může být i jakékoliv internetové připojení.
 • Při plnění úkolů lze použít pouze techniky (spotřební elektroniky), která je uvedena v odstavci "Co budete potřebovat ke hře". Není proto dovoleno používat jakékoliv jiné výpočetní techniky k řešení jakékoliv šifry. Není také dovoleno používat GPS k aktivní navigaci v terénu. Výjimkou je jakékoliv připojení k internetu sloužící pro zjištění potřebných informací a GPS pro pasivní účely pro zaznamenání zdolané trasy.
 • Není-li uvedeno jinak, tak v jednotlivých úkolech bude použita pouze anglická abeceda. Tedy bez CH a bez diakritiky.
 • Případné gramatické chyby v textu nejsou nikdy součástí šifry. Předem se za ně omlouvám.
 • Hra bude vyhodnocena na cílovém stanovišti. Podrobnosti se účastníci dozví opět na začátku hry.
 • A na závěr nejdůležitější pravidlo. Při pohybu v terénu (pole, louka, les, rybník, řeka, moře atd.) je každý povinen se chovat jako slušný člověk, který má úctu k přírodě. Je zakázáno se chovat hlučně, jakkoliv znečišťovat okolí, ničit lesní či jiný porost, rozdělávat oheň či jinak devastovat přírodu či ničit jakýkoliv majetek.


Pohyb týmu po stanovištích

Čtěte velmi pozorně a raději si vytiskněte. V případě dotazů pište na emailovou adresu Studny nebo se zeptejte na startu. V průběhu hry již nebude postup znova vysvětlován.

 • Na startu každý tým obdrží několik obálek a několik fotografií označených symboly.
 • Počet obálek a počet fotografií se bude shodovat. Symboly se budou též shodovat.
 • Každá fotografie patří tedy k právě jedné obálce.
 • Na každém stanovišti (pokud jasně není uvedeno nebo řečeno jinak) mimo cíle je nutné v dosahu 20 m najít předmět nebo místo, který nebo které je zobrazeno na některé z fotografií. Poté otevřít obálku se shodným symbolem jako na fotografii.
 • Pokud budete postupovat správně, tak v otevřené obálce najdete úkol (šifru), který vás zavede na další stanoviště.
 • Na dalším stanovišti celý postup opakujte až do cíle.
 • Obálek a fotografií je více než stanovišť. Pokud otevřete špatnou obálku, hra pro vás a váš tým bohužel končí.


Pár důležitých rad

Zde najdete základní rady, které Vám mohou pomoci ve hře, ale nejsou nezbytnou podmínkou pro hru. Přesto Vám radím si je pozorně přečíst a řídit se pomocí nich.

 • Teplé oblečení a dobrá obuv. Lepší je vícevrstvé oblečení. Při plnění úkolů je zima a při přesunech mezi stanovišti zase teplo. Vhodné je funkční prádlo. Důležitá je čepice a rukavice. Obuv by měla být nepromokavá a pohodlná.
 • Jídlo a pití na celou hru. Dobrá jsou kalorická jídla, která dodají energii, jako je čokoláda či nějaké sušenky. Vhodná je termoska s teplým čajem. Nedoporučuji konzumaci alkoholu, nejen že tupí smysly, ale Vaše šance na umrznutí se výrazně zvýší.
 • Karimatka nebo alumatka. Sezení v bahně na studené zemi není moc příjemné.
 • Pro někoho může být vhodný spacák nebo nějaká deka na zahřátí.
 • Dobré světlo na celou noc. I když nepolezete ve studni, bude pořádná tma. Vhodné je kombinovat čelovky s klasickými baterkami.
 • Kalkulačku se základními funkcemi (sčítání, násobení, mocniny, odmocniny).
 • V týmu by měl být alespoň jeden člověk, který dokáže rozumně a logicky myslet.
 • V týmu by měl být alespoň jeden člověk, který se vyzná v mapě a neztratí se v nočním terénu.
 • V týmu by měl být alespoň jeden člověk, který má základní vědomostní znalosti na úrovni střední školy.
 • Protože některé týmy se již podobných her zúčastnily a tudíž mají určitý náskok před ostatními, můžete si zde stáhnout základní manuál pro luštění šifer a pohyb terénem. Jedná se o manuál Tmou, který vytvořili Instruktoři Brno pro Tmou VI.